L O A D I N G . . .

 

Reserveringsregels (algemeen)


Deze regels hebben betrekking op de mogelijkheid om bij Frans Otten Stadion een squash- of tennisbaan te reserveren via het internet. Als zodanig vormen ze een aanvulling op de bij Frans Otten Stadion toepasselijke Algemene Verhuur Voorwaarden en Huishoudelijk reglement.

De mogelijkheid om via het internet te boeken is geen recht maar een privilege dat onder omstandigheden kan worden ingetrokken.
Inschrijving in het systeem houdt in dat de betreffende speler/deelnemer ermee akkoord gaat dat zijn/haar adres, speel- dan wel gebruiksgegevens worden bewaard voor eventueel gebruik in de bedrijfsvoering van Frans Otten Stadion. Frans Otten Stadion zal deze gegevens echter op generlei wijze aan derden ter beschikking stellen. Feitelijk bewaarder van de gegevens is i-Reservations b.v., dat moet worden beschouwd als uitvoerder van Frans Otten Stadion zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Gebruikers van Baanreserveren.nl worden spelers genoemd.

Een reservering kan alleen worden gemaakt door een ingeschreven speler.

Om ingeschreven te worden, dient men een geldig email adres te hebben. Dit email adres wordt op het moment van inschrijven gecontroleerd op geldigheid.

Spelers kunnen PASSANT of LID zijn. Een passant krijgt de losse baanhuur in rekening gebracht. Een lid krijgt eventuele toeslagen toegerekend.

Een reserverende speler wordt geacht zijn medespeler op te geven. De speler kan daarbij gebruik maken van een lijst van alle andere ingeschreven spelers,of door te kiezen voor de optie "medespeler is geen lid". In het laatste geval wordt de medespeler behandeld als PASSANT en is de losse baanhuur van toepassing.

Het is mogelijk van de voorgaande regel af te wijken. Maar een dergelijke reservering kan alleen worden gemaakt via de receptie.

Privacy beleid Frans Otten stadion.

Privacy beleid I-Reservations.

wij raden aan beide goed aandachtig te lezen.

Zomerlidmaatschap Indoor tennis

Voor spelers met een zomerlidmaatschap gelden de volgende bijzondere bepalingen:

a. Zij mogen alleen online reserveren indien de medespeler ook een zomerabonnement heeft. Mocht u een introduce meenemen kunt u speler is geen lid invullen en de introducekosten met I-deal voldoen.

b. er kan maar een reservering van een uur tegelijk worden gemaakt. Een tweede reservering is mogelijk maar pas nadat men is ingecheckt voor de eerste.

ASRC ABONNEMENTEN

a. ASRC leden kunnen spelen op de banen 1, 9 en 10 + evt andere banen vermeld onder ASRC in het reserveringssysteem.

b. locus

c. Spelers dienen uiterlijk 10 minuten na de begintijd van een reservering op de baan te staan.

d. Introducees zijn toegestaan, mits buiten de piekuren ( 18:00 - 21:00).

e. Een lid mag niet meer dan 3 maal iemand introduceren.

Spelers worden behandeld op grond van hun status op het moment van spelen. Loopt een abonnement af tussen het moment van reserveren en het moment van spelen dan wordt een reservering niet geweigerd, maar wordt de betreffende speler beschouwd als PASSANT en is de lossen baanhuur van toepassing, Speelt een LID met een PASSANT dan krijgen beide hun eigen kosten in rekening gebracht.

Voor leden met een zomerabonnement gelden de volgende bijzondere regels:

Spelers mogen reserveren binnen een periode van 8 dagen (bijvoorbeeld: vandaag voor vandaag over een week),
Van elke reservering ontvangen speler en medespeler per email een bevestiging. In deze bevestiging staat vermeld wat de eventuele kosten zijn.

Reserveringen kunnen ook weer online worden geannuleerd. Van een annulering krijgen beide spelers per email een bevestiging, waarin ook melding wordt gemaakt van eventuele annuleringskosten.

Annuleringskosten worden opgeslagen totdat een van de betrokken spelers weer een reservering maakt. Dan worden de totale reserveringskosten m.b.t. een geannuleerde reservering aan deze speler in rekening gebracht.

Een reservering die binnen 30 minuten weer ongedaan wordt gemaakt, wordt beschouwd als een vergissing, er worden - ongeacht het moment t.o.v. van de begintijd van de betreffende reservering - geen annuleringskosten in rekening gebracht.

Reserveringen kunnen tot 5 uur van tevoren worden geannuleerd zonder dat daar kosten aan zijn verbonden. Wordt een reservering binnen deze termijn van 5 uur geannuleerd, dan zijn annuleringskosten van toepassing. Beide spelers worden per e-mail op de hoogte gesteld. Voor PASSANTEN bedragen de annuleringskosten de dan geldende volledige baanhuur, LEDEN wordt de helft van de dan totaal geldende baanhuur in rekening gebracht.

Bij Reserveringen betaald met I-Deal gelden dezelfde anuleringstermijnen als hier boven aangegeven. Annuleert u buiten de 5 uur krijgt u uw betaalde bedrag terug op uw account. U kunt dit de volgende keer gebruiken om een soortgelijke reservering te maken. Het Frans Otten stadion stort geen geld terug op uw rekening. 

In afwijking van het voorgaande geldt voor spelers met een zomerabonnement dat tot 4 uur van tevoren kan kostenloos kan worden geannulleerd.

Wordt een geannuleerde SPEELTIJD door andere spelers gereserveerd dan vervallen de annuleringskosten. In dat geval stuurt het systeem een email met deze mededeling.

Over vermeende fouten wordt alleen gediscussieerd als de speler, die van mening is dat hij of zij niet terecht werd behandeld,  kopieen van de hierboven besproken bevestigingen overlegt.