L O A D I N G . . .

 

Reserveringsregels (algemeen)


Deze regels hebben betrekking op de mogelijkheid om bij Frans Otten Stadion een squash- of tennisbaan te reserveren via het internet. Als zodanig vormen ze een aanvulling op de bij Frans Otten Stadion toepasselijke Algemene Verhuur Voorwaarden en Huishoudelijk reglement.

De mogelijkheid om via het internet te boeken is geen recht maar een privilege dat onder omstandigheden kan worden ingetrokken.
Inschrijving in het systeem houdt in dat de betreffende speler/deelnemer ermee akkoord gaat dat zijn/haar adres, speel- dan wel gebruiksgegevens worden bewaard voor eventueel gebruik in de bedrijfsvoering van Frans Otten Stadion. Frans Otten Stadion zal deze gegevens echter op generlei wijze aan derden ter beschikking stellen. Feitelijk bewaarder van de gegevens is i-Reservations b.v., dat moet worden beschouwd als uitvoerder van Frans Otten Stadion zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Gebruikers van Baanreserveren.nl worden spelers genoemd.

Een reservering kan alleen worden gemaakt door een ingeschreven speler.

Om ingeschreven te worden, dient men een geldig email adres te hebben. Dit email adres wordt op het moment van inschrijven gecontroleerd op geldigheid.

Spelers kunnen PASSANT of LID zijn. Een passant krijgt de losse baanhuur in rekening gebracht. Een lid krijgt eventuele toeslagen toegerekend.

Een reservering die binnen 30 minuten weer ongedaan wordt gemaakt, wordt beschouwd als een vergissing, er worden - ongeacht het moment t.o.v. van de begintijd van de betreffende reservering - geen annuleringskosten in rekening gebracht.

Reserveringen kunnen tot 5 uur van tevoren worden geannuleerd zonder dat daar kosten aan zijn verbonden. Wordt een reservering binnen deze termijn van 5 uur geannuleerd, dan zijn annuleringskosten van toepassing. Beide spelers worden per e-mail op de hoogte gesteld. Voor PASSANTEN bedragen de annuleringskosten de dan geldende volledige baanhuur, LEDEN wordt de helft van de dan totaal geldende baanhuur in rekening gebracht.

Bij Reserveringen betaald met I-Deal gelden dezelfde anuleringstermijnen als hier boven aangegeven. Annuleert u buiten de 5 uur krijgt u uw betaalde bedrag terug op uw account. U kunt dit de volgende keer gebruiken om een soortgelijke reservering te maken. Het Frans Otten stadion stort geen geld terug op uw rekening. 

In afwijking van het voorgaande geldt voor spelers met een zomerabonnement dat tot 5 uur van tevoren kan kostenloos kan worden geannulleerd.

Wordt een geannuleerde SPEELTIJD door andere spelers gereserveerd dan vervallen de annuleringskosten. In dat geval stuurt het systeem een email met deze mededeling.

Over vermeende fouten wordt alleen gediscussieerd als de speler, die van mening is dat hij of zij niet terecht werd behandeld,  kopieen van de hierboven besproken bevestigingen overlegt.

Squash Lessen kunnen uitsluitend gevolgd worden bij de Rich King Academy. Leraren niet bij Rich King aangesloten kunnen geen les geven op de banen van het Frans Otten stadion en ASRC.

Tennis, squash en padellessen kunnen uitsluitend gevolgd worden door de leraren aangegeven op www.fransottenstadion.nl. Andere aanbieders kunnen geen les geven op de banen van het Frans Otten stadion.

Een reserverende speler wordt geacht zijn medespeler op te geven. De speler kan daarbij gebruik maken van een lijst van alle andere ingeschreven spelers,of door te kiezen voor de optie "medespeler is geen lid". In het laatste geval wordt de medespeler behandeld als PASSANT en is de losse baanhuur van toepassing. De lijst met ingeschreven spelers zijn slechts namen. Overige gegevens zoals : adres , e-mail , telefoonnummer etc . Zijn niet zichtbaar. 

Het is mogelijk van de voorgaande regel af te wijken. Maar een dergelijke reservering kan alleen worden gemaakt via de receptie.

Privacy beleid Frans Otten stadion.

Privacy beleid I-Reservations.

wij raden aan beide goed aandachtig te lezen.

Zomerlidmaatschap Indoor tennis

1. Het zomerabonnement loopt van 1 April 2024 t/m 30 September 2024 en zal op de laatst genoemde datum automatisch worden beëindigd.

2. U kunt zich tot uiterlijk 31 Juli 2024 aanmelden voor het Frans Otten Stadion zomerabonnement.

3. De contributie bedraagt € 195,- per persoon, per abonnement.

4. Het zomerabonnement is persoonsgebonden en daarom niet overdraagbaar aan derden.

5. Iedere abonnee wordt ingeschreven in ons online reserveringssysteem. Voor meer informatie over reserveringsregels zie onze website www.fransottenstadion.nl

6. Als abonnee kunt u tennissen op alle niet-verhuurde indoor tennisbanen van het Frans Otten Stadion.

7. Twee abonnees kunnen maximaal 8 dagen van te voren een tennisbaan reserveren van maximaal één klokuur, onder vermelding van naam.

8. Abonnees kunnen pas weer een baan reserveren nadat de speeltijd van de laatst gemaakte reservering is verstreken.

9. Abonnees hebben alleen speelrecht indien ze zich vóór het spelen melden bij de receptie, ook bij online reservering.

10. Indien een abonnee met iemand speelt die (nog) geen abonnee is, dient de persoon die geen abonnee is de helft van de dan geldende baanhuur te voldoen als introductieprijs. Deze persoon dient zich vooraf te melden bij de receptie van het Frans Otten Stadion om de baanhuur te voldoen.

11. Het Frans Otten Stadion kan ten alle tijden de banen verhuren voor evenementen. Er is dan beperkte tot geen speelmogelijkheid.

12. Het Frans Otten Stadion heeft alle recht om bij fraude het abonnement op te zeggen zonder dat er recht is op restitutie.

ASRC SQUASH ABONNEMENTEN algemene voorwaarden

a. ASRC Squash leden kunnen spelen op de banen 1, 2, 9 en 10 + evt andere banen vermeld onder ASRC in het reserveringssysteem. Asrc leden hebben geen recht op spelen op de overige banen van het Frans Otten stadion.

b. Banen kunnen uitsluitend zelf online gereserveerd worden via dit reserveringssysteem.

c. Spelers dienen uiterlijk 10 minuten na de begintijd van een reservering op de baan te staan.

d. Introducees zijn toegestaan, maar niet op maandag t/m woensdag tussen 18:00 - 21:00.  Het Lid reserveerd via het reserveringssysteem een baan met een gast. De introduce kan niet een baan reserveren als het met een lid speelt. gebeurd dit wel dan moet de volledige baanhuur betaald worden

e. Een lid mag niet meer dan 3 maal iemand introduceren.

f. Spelers worden behandeld op grond van hun status op het moment van spelen.

g. Spelers mogen reserveren binnen een periode van 8 dagen (bijvoorbeeld: vandaag voor vandaag over een week),
Van elke reservering ontvangen speler en medespeler per email een bevestiging. In deze bevestiging staat vermeld wat de eventuele kosten zijn.

h. Reserveringen kunnen ook weer online worden geannuleerd. Van een annulering krijgen beide spelers per email een bevestiging, waarin ook melding wordt gemaakt van eventuele annuleringskosten.

i. Annuleringskosten worden opgeslagen totdat een van de betrokken spelers weer een reservering maakt. Dan worden de totale reserveringskosten m.b.t. een geannuleerde reservering aan deze speler in rekening gebracht.

j. Een reservering die binnen 30 minuten weer ongedaan wordt gemaakt, wordt beschouwd als een vergissing, er worden - ongeacht het moment t.o.v. van de begintijd van de betreffende reservering - geen annuleringskosten in rekening gebracht.

k. Reserveringen kunnen tot 5 uur van tevoren worden geannuleerd zonder dat daar kosten aan zijn verbonden. Wordt een reservering binnen deze termijn van 5 uur geannuleerd, dan zijn annuleringskosten van toepassing. Beide spelers worden per e-mail op de hoogte gesteld. Voor PASSANTEN bedragen de annuleringskosten de dan geldende volledige baanhuur, LEDEN wordt de helft van de dan totaal geldende baanhuur in rekening gebracht.

L. Competitie spelen kan uitsluitend met een onbeperkt abonnement i.c.m. een geldend squashbond lidmaatschap.
Alleen de competitieleider en personeel van het Frans Otten stadion kan banen voor competitie reserveren.

M. Lessen kunnen uitsluitend gevolgd worden bij de Rich King Academy. Leraren niet bij Rich King aangesloten kunnen geen les geven op de banen van het Frans Otten stadion en ASRC.

N. Bij het afluiten van het lidmaatschap gat u akkoord met het privacy beleid van het Frans Otten stadion.

O. Uw gegevens worden gebruikt in ons reserveringssysteem om uw lidmaatschap te activeren, en u van informatie te voorzien over de evenementen, aanbiedingen etc in het Frans Otten stadion.

P. Een lidmaatschap is tussentijds niet opzegbaar. Bij ernstige blessure waardoor u niet kunt spelen kunt u een mail sturen naar martijn@fransottenstadion.nl met bijgevoegd een schrijven/rapport van uw huisarts of fysiotherapeut. Na het ontvangen van deze mail wordt uw aanvraag beoordeeld.

Q. Mocht door overheidsmaatregelen mbt. pandemieen of andere soortgelijke gebeurtenissen het centrum worden gesloten heeft u geen recht op restitutie mits het centrum hiervoor een vergoeding ontvangt.

Over vermeende fouten wordt alleen gediscussieerd als de speler, die van mening is dat hij of zij niet terecht werd behandeld,  kopieen van de hierboven besproken bevestigingen overlegt.Fitness